Om oss

Appen Quiet V er utviklet som et hjelpeverktøy for selektiv mutisme (SM).

Ina Helgesen

Prosjektleder for dette prosjektet er spesialpedagog Ina Helgesen, i samarbeid med Rådet for Psykisk Helse, med støtte fra Stiftelsen Dam.

Rådet for psykisk helse, ved prosjektkoordinator Charlotte Elvedal. Har blant annet erfaring med apputviklingsprosjekter (Spill mot skolevegring, app til bruk ved traumer (NKVTS), app mot nettmobbing(UiT) og Grubl – for deg som overtenker stort og smått.

Det er også innhentet råd fra en dyktig gruppe innenfor selektiv mutisme feltet, som Logoped Linda Steinsland, med spesialisering i selektiv mutisme. Hun kan også kontaktes for å tilpasse eksponeringsoppgaver mer individuelt om ønskelig (kan få støtte gjennom HELFO). Professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder; Heidi Omdal og Kathe Lundahl (cand.paed.) i Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Oslo kommune.

Egenerfaring med selektiv mutisme: Forfatter Camilla Christensen, som har vokst opp med SM. Kommer snart ut med en bok hvor tematikken rundt en karakter omhandler selektiv mutisme. Edel Therese Walsø Hansen, vokst opp med SM og har et barn med SM.

Prosjektleder: Spesialpedagog Ina Helgesen har gjennom frivillig arbeid drevet nettsiden Stillebarn.no siden januar 2018 og har vært engasjert og jobbet med emnet gjennom en årrekke. Hun har en master i spesialpedagogikk (HIOF). Hun har hatt selektiv mutisme selv, og ett av hennes tre barn har selektiv mutisme.

Christoffer Helgesen er med som it-konsulent, IntroTek AS

Appen er utviklet av IT Minds, en ekstra takk til Jonas Lierstuen og My Schultheiss fra Twoday.

En spesielt stor og hjertelig takk til våre unge hjelpere fra brukergruppen, som har testet og kommet med tilbakemeldinger underveis.

Mer om prosjektet her.

© Copyright Quiet V og Introtek AS