Overlappende diagnoser

Her kan du lese og lære mer om andre diagnoser som kan overlappe med selektiv mutisme. Husk at selektiv mutisme er en heterogen tilstand, så alle er forskjellige og noen kan ha kun selektiv mutisme, mens andre igjen kan ha ulike andre overlapper. Det viktige er grundige utredinger tidlig, for å fange opp eventuell annen komorbiditet. Uoppdagede kan gi implikasjoner i forhold til tiltak og rett behandling.

Samtidig forekomst av tilleggsdiagnoser er vanlig, og forskning indikerer at mer enn 90% av barn med selektiv mutisme (SM) opplever også sosial angst, mens mellom 30% og 70% har utfordringer knyttet til språkforstyrrelser. Det er også dokumentert tilstedeværelse av andre samtidige tilstander (Perednik, 2016, s. 7).

Mer om de ulike mest vanlige overlappende diagnosene kommer..

© Copyright Quiet V og Introtek AS