Quiet V app

Quiet V er et hjelpeverktøy for selektiv mutisme, som anbefales å bruke sammen med en som kan veilede og legge inn tilpassede oppgaver (forslag til oppgaver på nettsiden, link i app fra der du kan legge til egne oppgaver). Dette kan være en spesialpedagog, PPT, BUP eller en forelder. Quiet V kan derfor brukes i samarbeidet mellom hjem og hjelpeinstanser som er påkoblet, for hjelpen må skje på de arenaer barnet strever mest, som ofte skole/barnehage.

Den er laget for at du aktivt skal jobbe med eksponering og oppmuntre til å fortsette å gjennomføre eksponeringsoppgaver. Det er viktig å starte tidlig med å jobbe seg ut av tausheten, slik at denne versjonen er designmessig beregnet på barn, men kan brukes og tilpasses alle for det. Dette er en app som skal brukes og jobbes med over lenger tid.

Hvordan bruke appen

Først må dere lese nøye og få en god forståelse av angstlidelsen selektiv mutisme, og eventuelt overlappende diagnoser. Det anbefales å ha en person du er trygg på til å støtte deg gjennom denne reisen. Deretter er neste skritt er å fjerne press rundt tale. Hovedfokus kan ikke være at en skal snakke, men start der du er og jobb deg gjennom i eget tempo. Mål og øvelser må tilpasses den enkelte, slik at mestring oppleves stegvis. Selektiv mutisme er komplisert og vi er alle forskjellige, men det kan bli mye bedre etter øving i små skritt over tid. Husk å ikke pushe der en ikke er klar for det, det kan hindre fremgang. Er en ikke klar, må en se på oppgaven, endre og tilpasse slik at det er mulig å mestre den med litt støtte.

Øve på å bruke stemmen:

Her kan du teste egen stemme i ro og fred og se hvordan figuren endrer seg ved endring av volum du bruker. Kanskje du senere vil gjøre denne øvelsen sammen med noen?

Ord og fraser som du kan si står i snakkeboblen. Dette er ord og utrykk som ofte omtales som pressord i forbindelse med selektiv mutisme. Dette er ord som det ligger forventinger og press bak, slik som at det er en kulturell forventing til at du skal si takk når du får en gave. Selektiv mutisme er en angstlidelse, og vårt første skritt er å fjerne press rundt tale. Ettersom disse ordene er ord som skaper press, og hvis du ikke sier dem, blir du ansett som ‘uhøflig’, vil de derfor naturligvis skape mer angst hos barna. Vi ønsker å unngå å skape situasjoner der vi ber barna våre om å si “hallo” eller “tusen takk” fordi det vil øke deres angstnivå, noe som går imot vårt mål! Her kan du derfor øve litt i fred på disse pressordene, samtidig som du tester stemmevolum på en morsom måte. Det samles ikke poeng her, men her kan det lekes og tøyses lenge med ord og volum.

Øve på sosiale situasjoner

Husk at det er viktig å tilpasse oppgavene til barnets individuelle behov og komfortnivå. Vær tålmodig, oppmuntre og ros barnet for deres innsats og fremgang. Samme oppgave bør gjøres mange ganger.

For barn/unge med selektiv mutisme og angst, kan det være nyttig å bryte ned målet i mindre delmål for å gjøre det mer oppnåelig. Vær oppmerksom på at disse delmålene kan variere avhengig av barnets individuelle behov og kapasitet. Det er viktig å tilpasse tilnærmingen basert på barnets komfortnivå og gradvis øke utfordringene etter hvert som de blir mer selvsikre. Mestring må oppleves underveis. På denne funksjonen samles det poeng, som vises på mestringssiden.

Bruke beroligende strategier:

   – Lære barnet avspenningsteknikker, som dyp pusting (se funksjonen «Finn roen») eller visualisering, for å håndtere angstfølelser.

   – Identifisere beroligende gjenstander eller teknikker som barnet kan ha med seg, for eksempel en stressball eller andre fidgets.

Din mestring

Her kan du følge med på din egen utvikling etter hvert som nye oppgaver gjennomføres fra “øve på sosiale sitasjoner”. Du kan se din utvikling gjennom en sommerfugl sin livssyklus, som går fra egg, larve, puppe og til slutt en sommerfugl. Når oppgaver er gjennomført vil du til slutt se alle figurene er fargelagt og en “feiring” dukker opp. En sommerfugl vil også tre tydelig fram i “Min samling”. Den ligger på samme side, men du må trykke på knappen nederst til venstre med en sommerfugl på.

OBS! Du kan så restarte poengene, slik at alt blir fargelagt på nytt, men vær oppmerksom på at det restarter alt, også sommerfugler i Min samling.

Finn roen

Pust sakte inn gjennom nesa og ut gjennom nesa, ikke ut gjennom munnen.

Pusting gjennom nesen kan være gunstig for å redusere angst og fremme avslapning, og det har flere fordeler sammenlignet med pusting gjennom munnen. Når vi puster gjennom nesen, aktiveres mellomgulvet mer effektivt enn ved pusting gjennom munnen. Dette fører til en avslappingsrespons i det parasympatiske nervesystemet, som hjelper med å redusere stress og angst.

Her er en enkel pusteteknikk du kan prøve i appen og sammen med sommerfuglen vår:

1. Finn en behagelig sittestilling eller legg deg ned på ryggen.

2. Lukk munnen forsiktig og pust inn og ut gjennom nesen.

3. Pust sakte og dypt inn gjennom nesen i fire tellinger.

4. Hold pusten et øyeblikk på toppen av innpusten.

5. Pust ut sakte og fullstendig gjennom nesen i seks tellinger.

6. Gjenta denne syklusen i flere minutter, og fokuser på følelsen av pusten som beveger seg inn og ut av neseborene.

Det kan være fint å si til seg selv; Her er jeg trygg.

Eller som jeg selv gjør, hører tekst og toner fra en favorittsang:

You can just breathe
You are no mistake
Though you’re feeling strange
Just give your heart away
Like you’re not afraid
To face another day
Though you’re feeling far
You can chase a star
Like a child at heart…” (Hanson, Child at heart)

Litt forskingsbasert kunnskap til hvorfor det kan være lurt å prøve å bruke pusten som et hjelpemiddel med å finne roen i en angstfull situasjon:

I artikkelen til Jerath et al., 2015 diskuteres den nære sammenhengen mellom pusting, følelser og aktiviteten til det autonome nervesystemet (ANS). Stress, angst og negative følelser er knyttet til sympatisk dominans av ANS, noe som fører til omfattende depolarisering i hele hjernen og kroppen.

Når det snakkes om “autonome endringer” i konteksten av artikkelen om angst og pusteteknikker, refererer det til de forandringer som skjer i det autonome nervesystemet i respons til følelser som stress, angst og depresjon. Disse følelsene kan aktivere det sympatiske nervesystemet, som fører til en “fight or flight”-respons, der kroppen mobiliserer energi for å håndtere en truende situasjon. Dette fører blant annet til økt hjertefrekvens, økt pustefrekvens og økt produksjon av stresshormoner som adrenalin og kortisol. Ved selektiv mutisme kan det ofte være freeze-responsen som slår ut. Les mer om frys-responsen her.

Pusteteknikker og meditasjon kan være mer effektive enn medikamenter for å håndtere stress, angst og depresjon. Disse teknikkene, som langsom, dyp pusting, pranayama (SKY breathing) og mindfulness-meditasjon, har vist seg å motvirke de skadelige effektene av stress og negative følelser, og de aktiverer det avslappende parasympatiske nervesystemet. Selvregulering av pusting er undersøkt som en primær behandling for angst (Jerath et al., 2015).

I denne artikkelen har de påvist en gjensidig påvirkning mellom følelser og pusting, men denne viktige sammenhengen blir ikke i tilstrekkelig grad utnyttet i tradisjonell behandling. Pusteteknikker og meditasjon er enkle, lette å utføre og kostnadseffektive, likevel blir de ikke i tilstrekkelig grad benyttet som behandlingsmetoder (Jerath et al., 2015). En studie av Magnon et al. (2021) fant at dyp og langsom pusting økte vagal tone og reduserte angst hos både unge og voksne. Så når det står at langsom pusting økte vagal tone og reduserte angst, betyr det at den dype og langsomme pustingsteknikken aktiverte vagusnerven, økte den parasympatiske aktiviteten og førte til en tilstand av avslapning og redusert angst hos deltakerne i studien.

Ansvarsfraskrivelse

Denne appen er ikke ment som erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling, men heller som et hjelpeverktøy på veien ut av tausheten, sammen med en veileder som kan tilpasse eksponeringsoppgaver individuelt. Vi vil tydelig presisere at “Denne appen gir ikke medisinsk rådgivning, diagnostisering eller behandling.” Vi oppfordrer sterkt alle brukere til å søke råd og behandling fra helsepersonell når det er nødvendig. Selektiv mutisme tar tid og må jobbes med kontinuerlig og systematisk over en lengere periode.

Ved å bruke Quiet V bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert denne ansvarsfraskrivelsen i sin helhet. Hvis du ikke er enig i disse vilkårene, vennligst ikke bruk appen. Appen tilbys i god tro for å hjelpe brukere, men det er viktig å forstå at den ikke er en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning eller behandling.

Hjelpetjenester:

Dersom det er akutt, vennligst ring 113 umiddelbart. Hvis du står overfor andre helseutfordringer og trenger rask hjelp, kan du kontakte 116 117 for å bli koblet til nærmeste legevakt.

Hos Helse Norge finner du ulike hjelpetjenester, inkludert chat HER.

Litteratur:

Jerath, R., Crawford, M. W., Barnes, V. A., & Harden, K. (2015). Self-Regulation of Breathing as a Primary Treatment for Anxiety. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 40, 107-115. doi:10.1007/s10484-015-9279-8

Magnon, V., Dutheil, F., & Vallet, G. T. (2021). Benefits from one session of deep and slow breathing on vagal tone and anxiety in young and older adults. Scientific Reports, 11, 19267. https://doi.org/10.1038/s41598-021-98736-9

© Copyright Quiet V og Introtek AS